Login
Main menu

Adhesions particulars

El suport individual, podrà ser expressat per qualsevol persona major d´edat, sense ser necessari disposar de llicència de radioaficionat. Els menors podran signar sempre que comptin amb el consentiment dels pares o tutors legals, que tindrà que ser degudament acreditat.


La adhesió i suport a la campanya “Barcelona 7M” de forma individual, es manifesta signant com a suport a la campanya.

La signatura no implica cap cost, es gratuïta, ni implica cap compromís.

 

 

Adhesió particulars

FacebookTwitterRSS