Login
Main menu

AER DX

La Asociación Española de Radioescucha (AER) està inscrita al Registre Nacional d'Associacions, Secció Primera, amb el número 53.079, és membre de ple dret del Consell Europeu de diexisme (EDXC) i té el N.I.F. G79558557. A més, és l'única entitat reconeguda d'àmbit nacional dedicada a la promoció i difusió de la nostra afició: el diexisme o radioescucha, i té sis lustres d'existència, ja que va néixer a principis de 1991 després de la fusió de tres associacions diexistas espanyoles, a saber: l'Associació de Grups d'Escolta Coordinats d'Espanya (GECE), l'Associació Diexista Aragonesa (ADXA) i l'Associació de Ràdio-Escoltes Andalusos (AREA).

 

Segons els seus Estatuts, els caps de l'AER són::

 

  • Elevar el nivell cultural dels seus socis i sòcies.

  • Difondre a Espanya aquesta afició cultural-recreativa que uneix als seus associats, donant-la a conèixer mitjançant els mitjans al seu abast.

  • Col·laborar amb emissores i altres entitats nacionals i internacionals els fins siguin anàlegs als de l'associació, per contribuir així al desenvolupament d'aquesta afició en els països de parla hispana.

  • Cooperar amb el moviment internacional de radioescoltes, que promou l'amistat i mútua comprensió entre tots els pobles del món.

 

Els butlletins de l'AER són:

 

  • El Dial (e), de periodicitat mensual, és l'òrgan oficial de l'AER que reben tots els socis.

  • El Dial (fm), de caràcter mensual i gratuït, dedicat a les notícies i informacions de la banda de freqüència modulada a Espanya.

  • El Dial (e), de periodicitat mensual, és l'òrgan oficial de l'AER-virtual que es difon gratuïtament al nostre web.

 

L´ AER manté produeix agost informes radials diferents al mes per 7 programes que s'emeten per emissores l'ona mitjana, freqüència modulada i ona curta de tot el món.

FacebookTwitterRSS